چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

کاربری : مختلط تجاری – دفتر کار مسکونی

تراکم : 300%

سطح اشغال : 30%

تعداد طبقات : 11برزن ششم با مساحت 254 هکتار و تراکم جمعیتی 185 نفر درهکتار جهت استقرار 47033 نفر و حدود 15000 واحد مسکونی طراحی شده که از این تعداد حدود 9800 واحد به طرح مسکن مهر اختصاص داده شده است .

توجه روز افزون به توسعه شهر ، لزوم پیش بینی کاربری های خدماتی (تجاری و دفتر کار) را ضروری ساخته است . در این راستا خدمات مورد لزوم جمعیت برزن ششم ، به صورت قطعات مجزا در طرح تفصیلی پیش بینی شده است . این قطعات به لحاظ برخورداری از سطوح زیرساخت و تراکم نسبتاً بالا دارای توجیه فنی و اقتصادی بالایی جهت سرمایه گذاری می باشد .

واحدهای برزن ششم
به لحاظ برخورداری از سطوح زیرساخت و تراکم نسبتاً بالا دارای توجیه فنی و اقتصادی بالایی جهت سرمایه گذاری می باشد .
مساحت زمین:
9091 متر مربع
زیربنا:
32727 متر مربع
طول جغرافیای پروژه:
32.5413
عرض جغرافیایی پروژه:
51.34884
جمع مبلغ سرمایه گذاری:
421,953,765,376 ريال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو):
0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار):
0 دلار
وضعیت پروژه:
منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت:
0
نرخ بازده داخلی:
0 %
ارزش فعلی خالص:
0 ريال
دوره بازگشت سرمایه:
سال
مجوزها:
اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه:
True
رابط شرکت:
تلفن مستقیم:
فاکس:
ایمیل رابط: