چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

شهرجديد تيس سكونتگاه برتر منطقه شهري، تأمين كننده نيازهاي سكونتي اقشار شاخص شغلي و اجتماعي در سطح منطقه شهري خواهد بود كه با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي منطقه ميتواند نقش ياري دهنده و برآورنده نيازهاي فرهنگي شاغلين ممتاز و خانواده هاي آنها را در سطح منطقه ايفا نمايد. سايت مسكوني مورد نظر در اراضي به مساحت 25 هكتار قابل اجرا ميشود. بدين ترتيب ايجاد و توسعه مجموعهاي متنوع از آپارتمانهاي مسكوني با استانداردهاي بالاي كيفي، قابل عرضه به تقاضاهاي موثر و متنوع موجود و آتي منطقه و تامين رضايت آنان براي منطقه ضروري مينمايد.

مجموعه مسکونی تیس
در اراضي به مساحت 25 هكتار قابل اجرا ميشود
مساحت زمین:
250000 متر مربع
زیربنا:
275000 متر مربع
طول جغرافیای پروژه:
25.45158
عرض جغرافیایی پروژه:
60.57657
جمع مبلغ سرمایه گذاری:
5,099,999,985,664 ريال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو):
0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار):
0 دلار
وضعیت پروژه:
منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت:
0
نرخ بازده داخلی:
0 %
ارزش فعلی خالص:
0 ريال
دوره بازگشت سرمایه:
سال
مجوزها:
اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه:
True
رابط شرکت:
تلفن مستقیم:
فاکس:
ایمیل رابط: