چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

شرکت عمران شهر جدید صدرا به منظور ارتقاء فعالیتهای ورزشی در سطح منطقه و فرا منطقه و با دارا بودن آب و هوای مناسب جهت استقرا ر کمپهای تیم های

مختلف ورزشی ، ورزش های حرفه ای در سطح ملی جهت دوران آماد ه سازی و اجرای مسابقات در سطح ملی و منطقه ای، 38 هکتار از مناسب ترین ارا ضی محدوده قانونی شهر را

برای این منظور پیشنهاد نموده است.

از خصوصیات بارز و ویژه این زمین، مجاور آن با منطقه ای به وسعت بیش از 50 هکتار تحت عنوان دهکده تفریحی می باشد که با توجه به فعالیتهای پیش بینی شده

در آن، مکمل بسیار مناسبی برای مجموعه ورزشی خواهد بود.

در این زمینه پیشنهادات ورزشگاه اصلی و زمین های تمرینی جهت رشته های مختلف ورزشی در زمین مذکور ارائه گردیده است. بدین منظور یک ورزشگاه اصلی به

مسا حت 000 ، 20 مترمربع مناسب جهت ورزش فوتبال و دو میدانی، دو زمین تمرین مجموعاً به مساحت 000 ، 19 مترمربع، ساختمان مدیریت و اداری به مساحت 2000

مترمربع و سه سالن ورزشی سرپوشیده هر کدام به مسا حت 000 ، 15 مترمربع، زمین تنیس به مسا حت 9500 مترمربع و 5/3 هکتار پارکینگ با ظرفیت 1800 وا حد طراحی

گردیده است.

ورزشگاه بزرگ شهر
از خصوصیات بارز و ویژه این زمین، مجاور آن با منطقه ای به وسعت بیش از 50 هکتار تحت عنوان دهکده تفریحی می باشد که با توجه به فعالیتهای پیش بینی شدهدر آن، مکمل بسیار مناسبی برای مجموعه ورزشی خواهد بود.
مساحت زمین:
380000 متر مربع
زیربنا:
101000 متر مربع
طول جغرافیای پروژه:
29.81457
عرض جغرافیایی پروژه:
52.45995
جمع مبلغ سرمایه گذاری:
2,340,018,978,816 ريال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو):
0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار):
0 دلار
وضعیت پروژه:
منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت:
0
نرخ بازده داخلی:
0 %
ارزش فعلی خالص:
0 ريال
دوره بازگشت سرمایه:
سال
مجوزها:
اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه:
False
رابط شرکت:
-
تلفن مستقیم:
-
فاکس:
-
ایمیل رابط:
-