چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

استقبال چینی ها از سرمایه گذاری در شهرهای جدید


طی جلسه ای هیات اعزامی از اتاق بازرگانی کشور چین با مدیر عامل و مسوولین سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید به مذاکره پرداختند.

در این نشست که در سالن جلسات شرکت عمران شهرهای جدید ، برگزار شد،ضمن معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای جدید به احداث شهرهای جدید نسل دوم که سرمایه گذاری در ایجاد کامل شهر جدید یا شهرک بصورت مشارکتی می باشد پرداخته شد که بسیار مورد استقبال چینی ها قرار گرفت.

لازم به ذکر است نسل نو شهرهای جدید با آسیب شناسی و بررسی تجارب گذشته و با رویکردهای جدید در دست طراحی و اجرا قرار گرفته است.این شهرها بستری بکر و مناسب برای سرمایه گذاری است.مجموعه برنامه ریزی، اقدامات و مشوق های در نظر گرفته شده ،حاکی از رویکردی نوین در حوزه سرمایه گذاری در این شهرهاست. رویکردی که شهر را پویا و فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی ، مبتنی بر برنامه ریزی همه جانبه با تأکید ویژه بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می داند، شهروند محور بوده و نهادهای غیر دولتی و مشارکت مردمی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، شکل گیری ، تکوین و اداره آن ایفاگر نقش پر رنگ تری بوده و دولت در این فرایند فراتر از سیاست گذار ، راهبری و نظارت عالیه مسئولیتی برای خود قائل نیست.اگرچه شهرهای جدید در دست احداث ظرفیت بالایی برای انطباق با رویکرد فوق را دارند، لیکن تبلور آن در قالب نسل نو شهرهای جدید به عنوان شهرپایدار، نوگرا و آینده نگر صورت تحقق به خود خواهد گرفت.

استقبال چینی ها از سرمایه گذاری در شهرهای جدید
تاریخ انتشار : 1396/7/10
نوشته شده توسط : واحد مشارکت و سرمایه گذاری