چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

نسل دوم شهرهای جدید فضایی بکر برای سرمایه گذاران

سرمایه گذاری در ایجاد کامل شهر جدید یا شهرک بصورت مشارکتی یا خصوصی یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری در مجموعه شهرهای جدید با رویکرد نوین می باشد.

در این رویکرد هدف ، ایجاد شهری گویا با نقش و عملکرد متنوع (مسکونی – گردشگری و فناوری و ...) فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی مبتنی بر برنامه ریزی همه جانبه با تاکید ویژه بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و شهروند محور می باشد. که نهادهای غیر دولتی و مشارکت مردمی در سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،شکل گیری و تکوین و اداره آن ایفاگر نقش پررنگ تری خواهند بود و دولت در این فرآیند فراتر از سیاست گذاری ، راهبری و نظارت عالیه مسوولیتی برای خود قائل نیست.راهنما
Genedation1نسل اول
Genedation2نسل دوم
PrivateSectorبخش خصوصی
power by radnet