چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

فراخوان پروژه های سرمایه گذاری شهر جدید گلبهار

فراخوان پروژه های سرمایه گذاری شهر جدید گلبهار

آگهی فراخوان عمومی جهت شناسایی شریک برای پروژه های سرمایه گذاری در بخشهای 1- پروژه های مشارکتی 10 پروژه تجاری - تجاری اداری - مسکونی 2- پروژه های پیشنهادی ( واجد ) سرمایه گذاری 10 پروژه در زمینه های آموزشی -تفریحی - درمانی 3- پروژه های مراکز خدمات محله ای 2 بسته با کاربریهای تجاری - مسکونی و مذهبی